Måndagen den 29 november 2021

Kontakt

Skrivelser till styrelsen avhandlas alltid på nästkommande möte, och kommer att återkopplas på styrelseprotokollet som lämnas i brevlådan därefter. Styrelseprotokoll hittar man även under "Dokument" efter inloggning.

 

 

 


E-postadress:
Info@kottestigen.se
Kontaktformulär


Namn: *
E-post: *
Meddelande: *