Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2020-09-16

Ang. Laddboxar


Vi har lämnat in ansökan om att få bidrag hos Naturvårdsverket för vår laddboxinstallation.

Styrelsen återkommer med mer info