Tisdagen den 19 oktober 2021

Publicerad 2019-12-19

Angående parkering och information om parkering i området.


Styrelsen har fått information om att de medlemmar i föreningen som parkerar på egen tomt fått anonyma brev skickade till sig, som fått lösas ut mot avgift.

Breven har innehållit en kopia på den information om de regler som gäller för fordonstrafik och parkering inom bostadsområdet.

Styrelsen vill klargöra att dessa brev inte är styrelsen för samfälligheten som skickat dessa brev.

All kommunikation från Styrelsen sker via följande kanaler:

  • direkt kontakt med medlemmar
  • föreningens hemsida
  • protokoll från styrelsemöten och stämmor
  • särskilda utskick i medlemmarnas brevlådor vid behov.

I samtliga fall av information från Styrelsen, anges Styrelsen som avsändare och i vissa fall med underskrifter från styrelsemedlemmarna tydligt angivet.

Styrelsen för Fiskelyckans Samfällighet.