Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2019-09-27

Byte av låssystem till gemensamma lokaler

Byte av

Måndagen den 7:e oktober kommer Botkyrka Lås att byta samtliga cylindrar till föreningens gemensamma lokaler.

Alla nuvarande nycklar till gemensamma utrymmen upphör att fungera från detta datum.

Respektive fastighet erhåller 2 nycklar motsvarande den tillgänglighet som gäller idag. Nycklar kvitteras ut av fastighetsägare (endast 1 fastighetsägare behöver kvittera ut nycklarna vid delat ägande).

Styrelsen håller öppet i styrelserummet i garagebyggnaden följande tider:

Tisdag 1/10 klockan 17:00 – 19:00.

Fredag 4/10 klockan 11:00 – 13:00.

Styrelsen