Tisdagen den 19 oktober 2021

Publicerad 2019-09-26

Driftinformation

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme har problem med en tryckutjämningspump.

Arbete med att åtgärda felet pågår.