Måndagen den 29 november 2021

Publicerad 2021-11-15

Korrigering av augustiprotokoll


En justering av punkt 5 i protokollet från styrelsemötet i augusti finns nu under dokument/protokoll.