Översyn av stadgar

Publicerad måndag 28 aug 2023, 09:24

Formulär för att lämna underlag till arbetsgruppen för översyn av föreningens stadgar finns under 'Dokument/Översyn stadgar'

I katalogen finns även övriga dokument som distribuerats till Fastighetsägarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.