Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2019-11-26

Parkeringspolicy

Parkeringspolicy i Fiskelyckans samfällighet

Parkeringspolicy i Fiskelyckans samfällighet

 

  • Parkering av fordon skall ske på anvisade parkeringsplatser och garage.
  • Hänvisad gästparkering är främst till för besökare/gäster till Fiskelyckans samfällighet (besökstillstånd för 24 timmar måste läggas i vår besökandes bil) utan besökstillstånd kan det utgå parkeringsböter (aktuella tillstånd krävs gäller bara i 12 månader varje fastighet får två besökstillstånd/år).
  • Vi har parkeringsförbud uppe i vårt område vilket även parkeringsskyltar visar.
  • Parkering på egna tomter kräver bygglov från Botkyrka kommun till dess är det ej tillåtet att parkera på egna tomterna.
  • Föreningen har ett 30 tal p-platser för uthyrning för boende i Fiskelyckans Samfällighet.
  • För tillfälliga arbeten i våra hus så finns tillfälliga servicetillstånd att låna från styrelsen.

 

Styrelsen Fiskelyckans Samfällighet