Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2018-01-24

Protokoll ordinarie budgetstämma

Protokoll fört vid ordinarie Budgetstämma för Fiskelyckans Samfällighetsförening 2017

nu finns protokollet tillgängligt från ordinarie budgetstämma tillgängligt under dokument