Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2017-04-12

Uppmaning

Uppmaning att hålla ett extra öga i området

Det har cirkulerat personer som har fotograferat in i fastigheter på Kottestigen. Håll gärna lite extrakoll på personer som inte bor i området.