Tisdagen den 19 oktober 2021

Publicerad 2017-05-03

varmvattnet

Fortsatta problem

den jourmontör som inkallades igår kunde inte laga felet. Södertörnsfjärrvärme kommer kontaktas under morgonen.